Czujniki temperatury CTG

Czujnik temperatury - galwanizerski PT100

Przeznaczenie: czujnik temperatury galwanizerski (CTG) służy do pomiaru i regulacji temperatury cieczy takich jak: woda, napoje, roztwory wodne kwasów, zasad, soli itp. nie niszczących polietylenu sieciowanego PEx i PVC-C. Przenaczony do stosowania w zbiornikach otwartych oraz w zamkniętych bezciśnieniowych.  

 ctg  

Parametry:

• element przetwarzający: rezystor termometryczny Pt100 klasa B
• długość zanurzeniowa: 55 cm
• przyłącze elektryczne: kabel OWY 2 x 0,75 mm2;  L=350 cm Oporność kabla= ~0,2 ohm
• stopień ochrony: IP68
• napięcie dopuszczalne względem masy: 50 V
• wytrzymałość elektryczna izolacji: 1 kV DC (między folią nawiniętą na korpus a żyłami kabla )
• ciśnienie nominalne: do zbiorników bezciśnieniowych
• montaż: pionowy - zalecany (dopuszczalny ukośny i inny za pomoćą odpowiednich dławnic)
• max temperatura cieczy: 70° C
• materiały stykające się z cieczą: PEx; PVC-U
• masa czujnika z kablem 1,5 m.: ~ 0,2 kg

Może współpracować z miernikiem MP-03

Uwaga:  większość w/w parametrów może być dostosowana do potrzeb użytkownika.

karta katalogowa - pdf